Algemene voorwaarden

Om de massage en/of reikibehandeling die u ondergaat zo soepel en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteren wij een aantal voorwaarden. Als u aanspraak maakt op een dienst van praktijk Ma-Bu, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en u hiermee akkoord gaat. Voor alle diensten die praktijk Ma-Bu levert zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

  1. De behandelingen die de medewerker bij praktijk Ma-BU geeft zijn preventief. De behandelingen die gegeven worden zijn niet bedoeld om “medische condities” (zoals; ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. In sommige gevallen kunnen we besluiten om af te zien van het geven van een behandeling/massage en u doorverwijzen naar een arts/specialist.
  2. U bent zelf verantwoordelijk voor de (medische) informatie en de juistheid ervan, die u verstrekt voorafgaande aan de massage/reikibehandeling. Op basis hiervan kan de massage/ reikibehandeling op een zo verantwoorde en veilige manier worden uitgevoerd.
  3. Bij het maken van een afspraak worden uw naam en telefoonnummer geregistreerd  voor onze administratie. Bij het verzenden van een factuur worden uw naam adres en woonplaats op de factuur genoteerd en via mail naar u toegezonden.  Deze, en andere verstrekte informatie, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.
  4. Indien u een klacht heeft over een geleverde dienst/behandeling door praktijk Ma-Bu dient u via de mail te melden, uiterlijk 1 werkdag na de behandeling/geleverde dienst. Er zal door praktijk Ma-Bu gezocht worden naar een passende en tot beider tevredenheid aanvaardbare oplossing.
  5. De medewerker van praktijk Ma-Bu is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging, diefstal of verlies van uw persoonlijke bezittingen.
  6. Door een behandeling/massage te ondergaan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart u dat u de medewerker van praktijk Ma-Bu nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/ of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling/massage die aan u gegeven wordt. Voor schade, waarvoor de door praktijk Ma-Bu afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, kan praktijk Ma-Bu nimmer aansprakelijk gehouden worden.
  7. Indien er sprake is van de volgende contra-indicaties, mag er absoluut niet gemasseerd worden. Een reikibehandeling is dan wel toegestaan. Wij verwachten van u dat u dit meldt voorafgaande aan een behandeling: koorts, algemene infectieziekten, te veel pijn, hartproblemen, tumoren, open wonden, besmettelijke huidaandoeningen, misselijkheid, braken, diarree, duizeligheid. Als u twijfelt over uw klacht, maak dit dan gerust bespreekbaar.
  8. Er wordt gemasseerd met amandelolie. Indien u allergisch bent voor noten verzoeken we u dit van tevoren aan te geven, zodat we de olie eventueel kunnen aanpassen.
  9. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, ligt de beslissing bij praktijk Ma-Bu
  10. Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn voor zowel ons als voor u een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling/massage.